Rezerv alan nöbetinde sevindiren gelişme: Tahliye işleminin yürütmesi durduruldu

Yasaya göre riskli yapıların dönüşmesi için yeni güvenli binalar inşa etmek üzere boş durumda olan ve kamuya ait araziler için verilen rezerv yapı alanları kararlarından biri de Üsküdar Çengelköy’de “Boğaziçi Etkilenme Sınırları” içinde kalan 29 Mayıs Sitesi arazisi için alınmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 10 Ekim 2022 tarihinde 134 bağımsız birim ve 10 bloktan oluşan sitenin bulunduğu parseli, “rezerv yapı alanı” ilan etmiş ve geçtiğimiz mart ayında imar planı hazırlayarak askıya çıkarmıştı. 134 daireden oluşan sitede, 110 daire Diyanet Vakfı’na ait.

MAHKEME OYBİRLİĞİ İLE YÜRÜTMEYİ DURDURDU

Planların askıdan inmesinin ardından siteye, kasım ayının sonunda tebligat gönderilerek tahliye için 29 gün süre verildi. Tahliye kararına karşı nöbet eylemi başlatan site sakinleri mahkemeye de başvurdu. Tahliye işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması için açılan davada ara karar çıktı.

İstanbul 9.İdare Mahkemesi, 13 Aralık 2023 tarihinde dava konusu işlemin uygulanması halinde giderilmesi güç zararlar doğurabilecek nitelikte olması nedeniyle oybirliği ile yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkeme, davalı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan rezerv yapı alanı belirlenmesine ilişkin rapor ve eklerin tüm maliklere usulüne uygun olarak tebliğ edilip edilmediğini açıklamasını ve buna ilişkin evrakların mahkemeye göndermesini istedi.

Kararda, rezerv alan kararına karşı açılan bir dava bulunun bulunmadığının sorulması da istendi. Site sakinlerine hukuki destek veren Üsküdar Belediye Meclisi’nin İYİ Partili Üyesi Onur Çukurlu, “Diğer açtığımız davalarda da yürütmeyi durdurma kararı bekliyoruz. Bu karar, site sakinleri için umut oldu. Sitenin, rezerv alan ilan edilmesine karşı açtığımız davada da iptal kararı bekliyoruz” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx